voziček 0 Cart
jezik — sl valuta — eur

SPLOŠNI POGOJI UPORABE SPLETNE STRANI IN POLITIKA ZASEBNOSTI

Splošni pogoji veljajo od 14. decembra 2018 naprej. Pridržujemo si pravico do spremembe splošnih pogojev.

Splošni pogoji uporabe spletne strani tackeigracke.si so sestavljeni v skladu z Zakonom o varstvu potrošnikov (ZVPot), Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1) ter Zakonom o elektronskem poslovanju na trgu (ZEPT).

S spletno stranjo in domeno upravlja ZAVETIŠČE HORJUL, zavod za oskrbo, nego, zaščito in vzgojo hišnih in izgubljenih živali,Smrečje 55, matična številka: 6030980000, davčna številka SI: 58869000 (v nadaljevanju tudi organizator).


OMEJITEV ODGOVORNOSTI

Niti Zavod Horjul niti Pristop niti katera koli druga pravna ali fizična oseba, ki je sodelovala pri nastanku in izdelavi te spletnih strani, ni odgovorna za občasno nedelovanje strani, za morebitno netočnost informacij in tudi ne za morebitno škodo, nastalo zaradi uporabe netočnih ali nepopolnih informacij, zato ne odgovarja za nobeno škodo ali neprijetnosti, ki bi izhajale iz obstoja spletnih strani, iz dostopa do in/ali uporabe in/ali nezmožnosti uporabe informacij na teh spletnih straneh in/ali za kakršne koli napake ali pomanjkljivosti v njihovi vsebini, ne glede na to, ali so bili obveščeni o možnosti take škode.

Družba Pristop si pridržuje pravico, da kadarkoli spremeni, dodaja ali odstrani vsebino teh spletnih strani dodajanja ali odstranitve vsebin, objavljenih na spletni strani www.tackeigracke.si kadarkoli, na kakršenkoli način, delno ali v celoti, ne glede na razlog ter brez predhodnega opozorila. Vsi uporabniki vso objavljeno vsebino uporabljajo na lastno odgovornost.


VAROVANJE OSEBNIH PODATKOV

Ponudnik bo osebne podatke uporabil izključno za potrebe uspešne realizacije dogodkov in ostalo nujno potrebno komunikacijo. Dostop do podatkov in obdelavo podatkov bodo izvajale naslednje pravne osebe:

  • Zavetišče Horjul bo osebne podatke uporabil izključno za potrebe izvedbe aktivacije Tačke Igračke ter prilagoditve aktivacije v naslednjem letu,
  • Pristop d.o.o. bo osebne podatke uporabil izključno za potrebe izvedbe aktivacije in prilagoditve aktivacije v naslednjem letu,

Uporabnikovi podatki v nobenem primeru ne bodo predani nepooblaščenim osebam. Za varovanje osebnih podatkov je odgovoren tudi uporabnik sam in sicer tako, da poskrbi za varnost računalnika in na njem delujočega sistema.

Organizator se zavezuje k trajnemu varovanju vseh osebnih podatkov uporabnika. Podatki bodo varovani z vso skrbnostjo do uničenja le-teh. Podatki bodo izbrisani v 36 mesecih po zaključku aktivacije Tačke Igračke.

Uporabnik se strinja, da bodo podatki, ki jih bo elektronsko posredoval, uporabljeni s strani podjetja za namen izvedbe dogodka ter prilagoditve dogodka v naslednjem letu. Organizator se zavezuje k trajnemu varovanju vseh osebnih podatkov uporabnika v skladu z vsakokratno veljavno zakonodajo. Če uporabnik ne želi več prejemati elektronskih novic in promocijskih sporočil podjetja, ali pa želi vpogled v podatke, ki jih podjetje hrani o njem lahko to zahtevo posreduje na naslov: info@zavetisce-horjul.net oziroma se od novic odjavi. Navodila za odjavo najdejo uporabniki v vsakem izvodu elektronskih novic in elektronskem sporočilu, lahko pa tudi pišejo na info@zavetisce-horjul.net. Uporabnikovi podatki v nobenem primeru ne bodo predani nepooblaščenim osebam. Za varovanje osebnih podatkov je odgovoren tudi uporabnik sam, in sicer tako, da poskrbi za varnost svojega e-mail naslova, uporabniškega imena in gesla ter ustrezno programsko (protivirusno) zaščito svojega računalnika.


PRITOŽBE IN SPORI

Organizator spoštuje veljavno zakonodajo o varstvu potrošnikov. Organizator se po vseh močeh trudi izpolnjevati svojo dolžnost vzpostaviti učinkovit sistem obravnavanja pritožb.

Organizator bo v roku pet (5) delovnih dni potrdil uporabniku, da je prejel pritožbo, sporočil uporabniku, kako dolgo jo bo obravnaval in ga vseskozi obveščal o poteku postopka.

Organizator se zaveda, da je bistvena značilnost potrošniškega spora, vsaj kar zadeva sodno reševanje, njegova nesorazmernost med ekonomsko vrednostjo zahtevka in stroški, ki nastanejo pri reševanju samega spora. To je tudi glavna ovira, da potrošnik ne sproži spora pred sodiščem. Zato si organizator prizadeva po svojih najboljših močeh, da se morebitni spori rešijo sporazumno.

V primeru, da to ni mogoče, je za vse spore pristojno sodišče v Ljubljani.

Za reševanje reklamacij nas kontaktirajte na info@zavetisce-horjul.net.

Organizator si pridržuje pravico, da splošne pogoje spremeni. Za reševanje morebitnih sporov je pristojno stvarno pristojno sodišče v Ljubljani.


AVTORSKE PRAVICE

Dokumenti, objavljeni na teh spletnih straneh, se lahko uporabljajo izključno v nekomercialne namene, in se jih ne sme spreminjati, prepisovati, razmnoževati, ponovno objavljati, pošiljati po pošti ali kako drugače razširjati v komercialne namene brez izrecnega pisnega dovoljenja družbe Pristop in Zavetišča Horjul.

Vse reprodukcije ali primerki vsebine teh spletnih strani morajo ohraniti tudi vse navedene označbe avtorskih pravic, drugih obvestil o pravicah intelektualne lastnine ali obvestil o drugih pravicah (© 2018 Pristop in Zavetišče Horjul - Vse pravice pridržane).


O AVTORJIH

Zasnova in kreativna izvedba: Pristop d.o.o.

Tehnična izvedba: Renderspace d.o.o.


PIŠKOTKI

Piškotke uporablja večina spletnih mest za zagotavljanje boljše uporabniške izkušnje in spremljanje statistike obiska. So priročno sredstvo za ohranjanje sveže in primerne vsebine, ki je v skladu z interesi in preferencami uporabnikov spletnih mest. Z uporabo piškotkov ocenjujemo učinkovitost zasnove spletnih mest ter tudi ustreznost vsebine in oglasov, ki jih uporabnikom ponujamo na spletnih mestih.


Statistika obiska

Pomagajo nam razumeti, kako se naša spletna stran uporablja, da lahko izboljšamo uporabniško izkušnjo.


Zemljevidi, spletni video posnetki in socialna omrežja

Vsebujejo informacije za merjenje števila in obnašanje uporabnikov ter povezave na ponudnikove strani.